Descriere proiect

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Titlul proiectului:  Atelierul intercultural Victoria

 

Solicitant:

Municipiul Slatina

Parteneri:

EVRIS FOUNDATION ses, Islanda

Programul:

Mecanismul Financiar a Spațiului Economic European

PA 16 / RO 12 – Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Cererea de proiecte – Proiecte mari

Valoarea totală a proiectului:

7.577.927,17 lei

Valoarea finanţării nerambursabile:

7.254.170,32 lei

Valoarea contribuţiei proprii:

323.756,85 lei

Obiectivul proiectului:

Proiectul are stabilit drept obiectiv general protejarea și conservarea patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg, prin restaurarea, consolidarea și reabilitarea unei clădiri monument istoric - Cinema Victoria- în vederea amenajării Atelierul Intercultural ”Victoria”, un spațiu multifuncțional destinat organizării de evenimente sociale, culturale, orientate cu precădere pe promovarea interculturalității.

Din acest obiectiv general se desprind următoarele obiective specifice:

 • Protejarea patrimoniului cultural din municipiul Slatina, prin restaurarea, consolidarea și reabilitarea unei clădiri monument istoric - Cinema Victoria- până la finalul perioadei de implementare a proiectului
 • Valorificarea patrimoniului cultural din municipiul Slatina prin redarea unei clădiri de patrimoniu publicului larg, în vederea desfășurării de activități culturale și sociale, prin realizarea Atelierului Intercultural Victoria până la finalul perioadei de implementare a proiectului
 • Dezvoltarea comunității slătinene prin creșterea atractivității turistice a municipiului Slatina, cu precădere pentru turism cultural, datorită restaurării unei clădiri de patrimoniu și dotării ultramoderne a acesteia și a implementării unei strategii de dezvoltare centrate pe cooperare internațională și interculturalitate, cel puțin pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului
 • Conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial al comunității rome, în vederea consolidării identității culturale a acesteia, prin: integrarea în festivitatea de deschidere a Atelierului Intercultural Victoria a unor manifestări artistice susținute de artiști romi (inclusiv urmași ai vestitului rapsod Lică Militaru) și stabilirea prin planul de dezvoltare strategică pentru o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea proiectului a zilei de 8 aprilie ca zi dedicată exclusiv manifestărilor culturale ale comunității rome, pentru serbarea zilei internaționale a romilor
 • Valorificarea patrimoniului imaterial al minorităților etnice și culturale prin setarea ca ținte strategice în planul de dezvoltare strategică pentru o perioada de minim 5 ani după finalizarea proiectului:
 • Întărirea relațiilor bilaterale între operatorii culturali din România și cei din statele donatoare cu privire la patrimoniul cultural.

Activităţile proiectului:

 1. Finalizarea proiectării lucrărilor de construcții și obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare
 • Realizarea Proiectului tehnic pentru restaurarea, consolidarea și reabilitarea construcției existente în vederea amenajării Atelierului Intercultural Victoria
 • Obținerea autorizației de construire, alte avize și autorizații necesare
 1. Realizarea lucrărilor de construcții și instalații
 • Derularea procedurilor de achiziție
 • Atribuire contract construire și contract dirigenție de șantier
 • Realizare lucrări de construcții și instalații aferente clădirii
 • Realizare amenajare peisageră
 • Recepția lucrărilor de construcții
 1. Achiziție și montaj dotări
 • Derularea procedurilor de achiziție
 • Atribuire contract achiziție și montaj dotări
 • Dotare Atelier Intercultural
 • Recepția dotărilor
 1. Elaborare Plan de Dezvoltare Strategică
 • Derularea procedurilor de achiziție și contractarea serviciilor
 • Elaborarea planului de dezvoltare strategică
 • Recepția livrabilului
 1. Realizarea unei vizite de studiu
 2. Promovarea și valorificarea rezultatelor
 • Expoziție fotografie – ”Slatina, casa noastră”
 • Spectacol de muzică lăutărească
 • Workshop pe teme de cooperare culturală internațională și interculturalitate
 • Spectacol de teatru
 • Bal tematic – ”România în perioada interbelică”
 • Proiecție film mut
 • Seară de dans
 1. Managementul proiectului
 • Managementul achizițiilor
 • Monitorizare și raportare
 • Informare și publicitate
 1. Auditul final al proiectului

Durata proiectului:

17 luni

Grup țintă:

Atât prin activitățile proiectului pe perioada de implementare cât și prin rezultatele acestuia după finalizare, sunt vizate următoarele categorii – grupuri țintă:

 • Minim 20 reprezentanți ai unor organizații culturale sau liber profesioniști din domeniul culturii sau relațiilor sociale, participanți la workshop-ul organizat in a treia zi a festivității de deschidere
 • 72 de reprezentanți ai factorilor de decizie din județ care vor fi invitați să participe la balul organizat în ultima zi a festivității de deschidere a atelierului
 • Toți locuitorii orașului care sunt invitați sa participe gratuit la evenimentele organizate în cadrul festivității de deschidere a atelierului
 • Populația activă din municipiul Slatina, pentru care prin proiect se creează un spațiu de întâlnire, recreere și socializare. Toate manifestările și evenimentele culturale care vor organiza în cadrul atelierului vor avea ca actori sau spectatori membrii ai acestui grup țintă
 • Vârstnicii din Slatina, pentru care realizarea Atelierului Intercultural Victoria reprezintă atât o recunoaștere a valorii moștenirii istorice, cât și o ocazie în plus de a se integra în viața socială și culturală a comunității
 • Copiii și tinerii din oraș, care vor învăța să prețuiască și să ducă mai departe moștenirea culturală materială și imaterială
 • Comunitatea romă, având în vedere că cel puțin în ziua de 8 aprilie a fiecărui an atelierul va fi dedicat organizării unor evenimente dedicate sărbătoririi zilei internaționale a romilor
 • Comunitățile artistice minoritare, care vor găsi în atelier un spațiu pentru promovarea interculturalității
 • Artiștii și promotorii oricărui tip de manifestare culturală sau socială, care își vor putea promova proiectele și ideile în cadrul Atelierului Intercultural Victoria
 • Comunitatea artistică și culturală internațională, având în vedere că atelierul își propune cooperarea internațională și interculturală, în special cu organizații din statele donatoare 
 • Turiștii, care vor putea admira în centrul istoric al orașului un monument istoric pus în valoare