Implementare

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Vizită de studiu în Islanda

Experții din partea UAT Municipiul Slatina care s-au deplasat la vizita de studiu în Islanda au fost:

 • Cristiana Șerban – manager de proiect. Manager public cu următoarele domenii de expertiză: know-how, transfer de cunoștințe, relații internaționale, cooperare internațională fonduri UE.
 • Daniela Moanță – expert achiziții publice cu experiență în procedura de atribuire contracte de servicii (inclusiv interpreți și artiști)
 • Mirela Pătru – director adjunct al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, având în subordine și activitățile și evenimentele culturale care au loc în Slatina

Obiectivul proiectului este de a întări relațiile bilaterale între operatorii de cultură România și țările donatoare în privința patrimoniului cultural.

Obiectivul vizitei de studiu a fost de facilita prime contacte între Promotorul de Proiect și reprezentanți ai operatorilor culturali din Islanda.

Programul întâlnirilor a decurs astfel:

Concluzii și recomandări:

 1. Nu programați prea multe activități într-un timp foarte scurt; nu veți reuși să le realizați la timp
 2. Căutați să rezolvați problemele comunității și concentrați-vă pe ceea ce puteți rezolva
 3. Tratați oamenii ca o comunitate, nu ca grupuri separate
 4. Nu vă sfiiți, fiți creativi și implicați comunitatea
 5. Este mai bine să stai sub umbrelă decât să stai afară în ploaie (independență financiară vs. Bani de la bugetul local)
 6. Pentru a avea sentimentul de apartenență puteți adera la anumite rețele, dar fiți pregătiți să respectați regulile, standardele și activitățile

—————————————————————————————————————————————————————–

Stadiu achiziție lucrări

În data de 12.05.2015 am lansat achiziția publică de lucrări.

Scopul contractului ce face obiectul procedurii de atribuire este reprezentat de redarea functionalității imobilului prin realizarea unor intervenții asupra construcției, după cum urmează:

 • Rigidizarea planșeelor
 • Repararea fisurilor
 • Refacerea zidăriei degradate
 • Refacerea fundațiilor
 • Realizarea sistemului de preluare a acțiunilor seismice
 • Refacerea sistemului de preluare a apei pluviale
 • Hidroizolarea pereților de subsol
 • Refacerea sistemului de preluare a apelor pluviale (jgheaburi și burlane), refacerea învelitorii cu păstrarea aceluiași tip de material
 • Restaurarea și reabilitarea tâmplăriilor existente de lemn cu refacerea și înlocuirea elementelor degradate, după modelul celor inițiale. Montarea unor panouri de geam izolant (20-25mm) în ramele existente
 • Refacerea finisajelor degradate ale tuturor fațadelor cu tencuieli compatibile cu tencuielile originale. Restaurarea elementelor decorative (frize și capiteluri de coloane), prelevarea de mulaje și reconstrucția acestor elemente unde degradările sunt severe.
 • Amenajarea unui acces ocazional în foisorul dinspre strada Lipscani ca punct de belvedere. Remodelarea accesului secundar din str. Lipscani direct în subsol cu refacerea treptelor și drenajul apelor pluviale de pe suprafața curții înguste de acces
 • Înlocuirea învelitorii existente din tablă.
 • Conservarea și reabilitarea profilelor orizontale ce sunt aplicate pe parapetul balconului
 • Refacerea în metal a scării ce leagă parterul de etaj pe partea din spate. Reabilitarea scării ce leagă subsolul de parter din aceeași parte a clădirii
 • Restaurarea finisajelor holului de intrare (tavan profile decorative simple, pardoseală mozaic turnat cu denumirea inițiala și anul 1933)
 • Refacerea finisajelor a tuturor spațiilor unde nu se propun intervenții de restaurare a elementelor de decorație sau de finisaj
 • Refacerea integrală a rețelelor de apă, canalizare, electrice
 • Sisteme de acces pentru persoane cu dizabilități, atât la interior cât și la exterior.
 • Reabilitarea și modernizarea imobilului presupune aplicarea unui tratament fonoabsorbant și integrarea unui sistem de transformare a sălii principale dintr-o sală cu locuri într-una multifuncțională capabilă să gazduiască diverse evenimente culturale ca parte importantă din Atelierul Intercultural Victoria.
 • Lucrari de peisagistică
 • Dotări

Valoarea achizitiei propuse, de 5.006.882,36 lei fara TVA

În momentul de față procedura se află în etapa de evaluare tehnică.

—————————————————————————————————————————————————————–

Materiale de promovare

Am publicat pe site la secțiunea Publicitate documentele de promovare a proiectului (afiș, fluturaș, pliant).

——————————————————————————————————————————————————————

Suntem pe Facebook

Începând cu data de  25 Martie 2015 ne puteți găsi pe Facebook la următoarea adresă: https://www.facebook.com/Atelierul.Intercultural.Victoria

——————————————————————————————————————————————————————